Hák Daniel, Dolní 490, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

úvod
ceník
balkony - terasy
Ploché stŘechy
Základy domů
fotogalerie

Dotazy Volejte na číslo:
+420 775 128 018
 
nebo pište na:
izolacehak@gmail.com

VÍCE FOTEK NAJDETE NA


Inspirace pro vás

Opracování prostupu izolací. Pomocí vytvořené manžety s přetmelením nebo svařením dojde k dokonalému utěsnění.


Zde vidíte připravenou  opěrnou zeď ze straceného bednění potaženou izolací  s dolními přesahy pro  vyzdění vnitřní stěny.

 
 

Takto zaizolovaná jímka se už jenom potáhne geotextilií a může se zdít.


 

Rozpracovaná
izolace plochy
haly.

Ukončení zemní izolace ve výšce na stěnovém profilu. Ochráněno geotextílií, polystyrenem XPS 50 mm a zasypáno zeminou.

   ZÁKLAdy staveb
 
Proč izolovat fóliovými systémy?
Velkou výhodou je rychlost pokládky izolační vrstvy a tím i časová návaznost dalších řemesel.
Všechny fólie jsou protiradonové a zároveň vydrží i velký tlak vody. 
K svaření používáme usměrněný tok horkého vzduchu. Žádný plamen, který by mohl ohrozit vaši stavbu.

Zákazník si může vybrat z více tloušťek hydroizolačních fólií a tím i ovlivnit cenu díla. Na výběr má fólie o tloušťce 1 mm, 1,5 mm
a 2 mm. Šíře rolí je nad 2m a tím se docílý minima spojů.
Existují i jiné rozměry, ale s těmi pracujeme minimálně.
Z hlediska ochrany je samotná hydroizolační fólie zabalena do geotextilie, která má funkci ochrany a separace. Převážně se používá 300g/m2.

Struktura hydroizolační vrstvy:
1. vrstva - geotextilie
2. vrstva - hydroizolační fólie
3. vrstva - geotextilie

Všechny prostupy se opracovávají vytvořenými tvarovkami.
Na PVC materiály (trubky KG oranžové) se fólie přivaří a proto nám stačí hrdla o minimální výšce 30mm nad základovou deskou. V případě jiného materiálu (trubky HT) potřebujeme 50mm, kdy je nutné prostup přetmelit.

Na svislých stěnách v současnosti kotvíme pouze nastřelováním.  Urychluje nám to práci a námahu. V ojedinělých případech kotvíme jiným materiálem.

Pokud to okolnosti vyžadují provádíme z důvodu tlakové vody dvojité sváry a výztuhy rohů.

Zkouška těsnosti se provádí jehlou po vychladnutí
prováděného sváru a následně vizuální kontrolou .
Jsou i jiné způsoby kontroly, ale mě jako majitele firmy nepřesvědčili o naprosté dokonalosti oproti vynaloženým finnačním prostředkům za tyto zkušební přístroje.

     Způsob zhotovení díla
Prvním způsobem je přeizolování celého celku stavby v jednom kuse. Nejrychlejší, nejlevnější. Je však zapotřebí ihned po zhotovení, než přijdou další řemesla, izolaci ošetřit vrstvou betonu proti mechanickému poškození.
Druhým způsobem je izolování na etapy. Nejdříve položíme pruhy izolace pod nosné zdi, příčky, sociální zařízení a schodiště.
Když dům stojí a jsou hotové omítky, těsně před finálními  betony podlah, zaizolujeme všechny vodorovné plochy. Cena díla se navyšuje o 5 až 10%. Výhodou je, že se investice většinou rozloží do dvou let a můžeme pracovat i za deště.


     Způsob izolace svislé stěny
Levnější stavební varianta je výstavba nosného zdiva (porotherm nebo porobeton) na hydroizolační základové pásy. Stěnu potáhnéme fólií s geotextílií a vrstvou polystyrenu XPS. Pokud to statické možnosti dovolí, tak se může stěna zasypat zeminou.
Dražší stavební varianta je výstavba izolační příčky z betonu. Ta se potáhne fólií s geotextilií a směrem dovnitř stavby se přizdí nosná stěna, na které stojí celý dům.

 
 
Stránky vytvořil - Hák Daniel - 2012 za použití šablony  Web Page Templates
Galerie   |   Reference   |   Kontakt
 
 
Design downloaded from free website templates.